Przejdź do: treści | menu

Ceny usług

Ceny usług są ustalane indywidualnie dla każdego zlecenia. Koszt wyceny, porad, konsultacji nie zależy od wartości nieruchomości. Jest natomiast uzgadniany po sprecyzowaniu celu wyceny, rodzaju nieruchomości oraz zakresu niezbędnych do wykonania czynności.Koszt wyceny jest uzależniony od następujących czynników:

  • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
  • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
  • kwalifikacji rzeczoznawcy majątkowego
  • terminu i warunków wykonania
  • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki),
© 2011-2024 Megan Wycena - Rzeczoznawca majątkowy Aleksandra Mizera-Pioskowik. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www: Artscape
  • Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
  • Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
Wycena nieruchomości, rzeczoznawca nieruchomości: Pszczyna, Tychy, Czechowice-Dziedzice, Oświęcim, Żory